Telefon: 0216 394 02 12

info@arkkalip.com

Tel Erezyon

Home   >   Tel Erezyon

CNC Tel erozyon nedir? Tel erezyon, kısaca özetlemek gerekirse maddenin üzerinde yüksek yoğunlukta elektrik akımı geçirilen bir tel vasıtası ile Ark yapılan işleme yöntemidir. Bu işlem tezgâhlarda, farklı elektriksel kutuplara iliştirilen tel, işlem yapılan parçaya yaklaştığı zamanda elektriksel boşalımlarla sayesinde yüksek bir ısı ortaya çıkmakta ve kısmi metal ergimesi ile parçacık yok edilerek değişiklik sağlanmaktadır. Parçacık kaldırma hızı, her bir kıvılcımdaki enerji miktarı ve her kıvılcımın geçen süresine göre değişiklik göstermektedir. İşlemin birinci kısmında, yapılan iş parçasının biçimi bir koordinat halinde iken, çizimdeki her bir elemana nokta, daire veya çizgi numaraları isimlendirilerek şekillendirilmektedir. İşlemin ikinci kısmında ise kesme yolu vasıtası ile esas biçimi ortaya çıkmaktadır. Kesme süreci başlatıldığında tel kesme güzergahını takip ederek kesme süreci bitirilmektedir. Kesme tezgahları genelde telin çapları 0,05~0,4 mm arasında farklılık gösteren (genellikle 0,25 mm pirinç), molibden ve tungsten tel elektrotlar kullanımı tercih edilmektedir. Bu da ister istemez parça yüzeyinde oluşan maksimum radyus miktarı 0,4 mm yi geçmeyecek hale getirmektedir. Tel erezyon işleme tezgâhlarında genel kural olarak bakır tel (+) , tabla ise (-) yüklü olmalıdır. Kesim işlemi; telin parçaya değmesi ile meydana gelen Ark ile gerçekleşmektedir. Ark anında genelde 8000~12000 °C civarında ısı oluşmaktadır Tel erozyon işlemi ile üretilen bir parçanın tekrar taşlanmasına gerek yoktur. Herhangi bir üretimin diğer tezgâhlarda işlenmesi mümkün olmayan bölümlerinin sadece telin yarıçapı kadar bir tolerans bırakılarak parçanın işlenmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca çok sert olan metaller elektrik iletebilmesi şartı ile işlenmesi mümkün olmaktadır. Tel erezyon çapaksız üretim gerçekleştirilmesi ve yüzey pürüzlülüğünün başka üretim çeşitlerine göre daha az olması önemli sayılabilecek kazanımlardır. Dezavantajları ise telin düşük talaş kaldırma hızının olması ve kesici boyutunun oldukça sınırlı kapasitesidir. tel erezyon fason kesimi kaliteli yapan firma sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Profesyonel ve deneyimli eleman ve uzman işçilik isteyen bir iş olması ve bu alanda profesyonel personel eksiliği kendisini göstermektedir. Firmamız 2015 yılından bu yana tel erezyon kesimini profesyonel bir şekilde başarı ile yerine getirmektedir. Tel erozyon ile işleme, bazen halk dilinde olarak da adlandırılan kıvılcım işleme , kıvılcım erozyon , yanma istenilen şekil elektrik kıvılcımları kullanılarak elde edilen bir üretim sürecidir. Tel erezyon işlemi, çalışılan parçanın üzerinden yüksek yoğunlukta elektrik akımı geçirilen bir tel vasıtası ile kesilmesidir. Modern üretim yöntemleri arasında yer alan bu tarzla sert ve karmaşık profilli iletken kısımların mikron ölçeğinde işlenmesi esasına dayanmaktadır. Bu da makinelerde zıt elektriksel kutuplara bağlanan tel elektrot, işlem yapılan parçaya yaklaştığında elektriksel deşarjlarla yüksek bir ısı ortaya çıkmakta ve kısmi metal erime ile parçacıklar koparılmaktadır. İşlemin ilk safhasında, işlenen parçanın biçimi bilgisayara aktarılarak ne yapılması gerektiği program vasıtası ile makineye bildirilmektedir. İşlemin ikinci safhasında ise makinedeki telin kesme yolunu izleyerek kesme işlemini gerçekleştirmesidir. Tel olarak genellikle pirinç kullanılmaktadır. Sürekli bir makara vasıtası ile telin beslenmesi sağlanmaktadır. Çok hassas şekillerin kesilmesi için programlanabilir makinelerin yardımının sağlanması esasından yola çıkılarak oluşturulmuştur. Tel erezyon makinesi sanayide yapımı çok zor olan birçok iş parçasının üretiminde kullanılır özellikle kalıp yapımında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dişli çarkların üretiminde de kullanılmaktadır. Çünkü tel erezyon makinesi ile üretilen bir dişli çarkının taşlanması gerekmez. Tel erozyon fason kesimi pek çok üretim dalında tercih edilen bir yöntem olmaktadır. Pek çok firma tel erezyon makinesi almanın maliyeti yüksek olduğu için tel erezyon kesimini fason bir şekilde yaptırmaktadır.
Top
Whatsapp İletişim